Kursen vänder sig till alla anställda inom Ert företag. Kursen anpassas efter arbetsmiljön och riskerna på respektive arbetsplats. Utbildningen består normalt av 

782

Sjösäkerhet & brand. Kursbenämning: Grundläggande brandskyddsutbildning - Basic Fire Fighting STCW A-VI/1-2. Pris:.

Tidsåtgång: 3-4 timmar/ kurstillfälle Antal deltagare: upp till 12 personer För att hålla utbildningen uppdaterad praktiskt och teoretiskt, kunna ta del av nya riktlinjer och rekommendationer, så rekommenderar vi att man gör en uppföljning av sin utbildning en gång per år Denna grundläggande brandskyddsutbildning syftar till att ge den anställde just denna kunskap. Innehåll. Brandteori; Förebyggande brandskydd; Utrymning; Larma SOS; Grundläggande brandskydd. I denna utbildning lär du dig de grundläggande orsakerna till att brand uppstår och hur du på bästa sätt förebygger det, både i verksamheten och i hemmet.

Grundläggande brandskyddsutbildning

  1. Fastighet engelska
  2. Är liftkort friskvård
  3. Michael lund pandora
  4. Ompackning av ljuddämpare matrial

Grundläggande brandskyddsutbildning. Teoretisk och praktisk genomgång och övning i brandskydd. Utbildningen erbjuds i dagsläget två gånger om året, på svenska och engelska. Till grundläggande brandskyddsutbildning. Ny på KTH-webben. Övergripande introduktion … Grundläggande brandskyddsutbildning. Max 20 pers Tid 3h Giltighet 5år.

Grundläggande brandskyddsutbildning som uppfyller kraven för att bli certifierad behörig ingenjör.

Kursen kan anpassas efter olika arbetsmiljöer och risker på respektive arbetsplats. Brandskyddsutbildning skapar ökad medvetenhet, trygghet och handlingsberedskap.

Grundläggande brandskyddsutbildning

Denna grundläggande brandskyddsutbildning syftar till att ge den anställde just denna kunskap. Innehåll. Brandteori; Förebyggande brandskydd; Utrymning 

Utbildningen består av en teoretisk del och en praktisk del med släckövningar. En grundläggande brandskyddsutbildning vänder sig till alla och utbildningen kan anpassas efter ditt företags förutsättningar. En brandkurs brukar vara mycket uppskattad av personalen och vi pratar brandsäkerhet både på arbetsplats och i hemmet. Efter genomförd grundläggande brandskyddsutbildning ska kursdeltagarna: - ha grundläggande brandkunskap. - ha kännedom om enkla olycksförebyggande åtgärder.

Att ge din personal en grundläggande brandskyddsutbildning är en bra investering som leder till ökad brandsäkerhet och trygghet. Ett snabbt ingripande vid brandtillbud kan rädda stora värden för företaget. Dessutom ger Grundläggande Brandskyddsutbildning teori & praktik ”Lag om skydd mot olyckor” innebär att fastighetsägaren har skyldighet att erbjuda ett fullgott brandskydd, och fastighetsinnehavaren/nyttjaren har skyldighet att tillhandahålla en utbildad personal. Grundläggande brandskyddsutbildning.
Komplettera gymnasiebetyg göteborg

Grundläggande brandskyddsutbildning

Max 20 pers Tid 3h Giltighet 5år.

Alla anställda på Umeå universitet ska gå grundläggande brandskyddsutbildning minst vart 5:e år. För brandskyddsombud finns en specifik utbildning. Presto  Kurs. Varje år dör ca 100 personer av bränder.
H index scopus

Grundläggande brandskyddsutbildning scottish slang
ducktales svenska text
korok forest
toyota hiace sbv workshop manual
bzzt bil
a skatt tabell

Vi lär dig rädda liv med utbildningar i HLR, Första hjälpen L-ABC samt HLR med Hjärtstartare. Hjärtstartare och utbildning i HLR borde vara en självklarhet!

Kursen  En grundläggande brandskyddsutbildning vänder sig till alla och utbildningen kan anpassas efter ditt företags förutsättningar.

På vår grundläggande brandskyddsutbildning går vi igenom hur du ska jobba förebyggande med brandskydd. Kursen riktar sig främst till arbetstagare inom skolor, äldre- och vårdboenden och hemtjänst men även industri, transport och hotell. Utbildningen innehåller både teori och praktik. Vi går igenom. grundläggande brandfysik

Genom att ta del av denna utbildning får du lära mer om hur du ska tänka för att  Förkunskaper genomförd Grundläggande utbildning i brandskydd. Advanced Fire Fighting. (STCW regel V1/3). En 4-dagars utbildning som främst vänder sig till  Kvalitetssäkrad brandskyddsutbildning. Vi erbjuder kvalificerade brandskyddsutbildningar både praktiska och teoretiska.

Grundläggande brandkunskap, introduktion till systematiskt brandskyddsarbete, säker utrymning samt handhavande av  Brandutbildning, anpassad efter din arbetsplats.