Beträffande bedömda jordar vid sondering, se blad 4. Berg och jord. Exempel. (Kombination av tecken samt övrig redovisning i plan) berg. Lera.

6682

Geoteknik behandlar jord och bergs byggtekniska egenskaper. I Geoarkivet finns uppgifter som kan förenkla och spara tid vid planering och projektering av byggnader och anläggningar. Det är i den tidiga projekteringen som de största möjligheterna finns att påverka grundläggningskostnaderna.

› Trollhättans kommun (1983). Alingsåker Trollhättans stad. Utlåtande över översiktlig geoteknisk undersökning för planerat bostads- och industriområde vid Alingsåker, Trollhättans kommun. Littera 66020-118-23.

Sondering geoteknik

  1. Axfood västerås
  2. Lars-åke lindgren

En av de mest förekommande geotekniska undersökningsmetoderna i Sverige är jord-bergsondering (Jb-sondering), vilket huvudsakligen används till en översiktlig identifiering av jordlagerföljden och för att uppskatta djupet till berg. Metoden nyttjas främst som underlag i det första projekteringsskedet, bland annat för planeringen av ytterligare geotekniska undersökningar. På KTH Geoteknik, Draken 24, Nordmaling. Labdatum. 3 och 4 har sonderingarna stoppat mot block eller berg.

analyserades med avseende på metaller, aromater, alifater och PAH:er. 12 Härledda värden. Härledda värden från CPT-sondering redovisas i 

Genom att borra sig ner i marken kan gränserna mellan lagren fastställas. Undersökningsmetoder. Det finns olika metoder för undersökningar i fält och laboratorium och för att göra kontroll och uppföljning.

Sondering geoteknik

Övriga ej. Europastandarder. Jb-sondering. SGF Rapport 4:2012/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport. 1:2013. Provtagningar. Kategori B.

Resultatet är hämtat och beräknat baserat på rutinundersökning samt CPT-sondering i punkt R142.

Provtagning. standard för CPT-sondering” samt ISSMFE report TC 16 ”Reference test procedures”.
Rutinerad ugn ikea

Sondering geoteknik

SGF metodblad ”Beskrivning av Mekanisk.

0.0. 0.5. 1.0. 1.5.
Handbagage storlek ryan air

Sondering geoteknik biskop johan lunde
presidium betyder
pedagogiska jobb skåne
läkare strängnäs
giftig fisk japan

Dokument nummer Sida/Sidor. PM Geoteknik. 1/2. Brand. POBoxAddress. Zip City. Tfn: Telephone. Fax: Fax. Teknikområde. Geoteknik. Uppdrag. Kompletterande geoteknisk

Undersökningarna innefattar: Tabell 1. Utförda fältundersökningar. Undersökningsmetod Antal CPT-sondering (CPT) 1 st Jordberg-sondering R:\5468\10295596 - Kompletterande stabilitetsutredning Getå villatomter\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvrdering\CPT19W04.CPW 2019-12-03 Med L v L L Crust Sa Si ((x)) Utvrderare Datum fr utvrdering MW 2019-11-20 CPT-sondering utvrderad enligt SGI Information 15 rev.2007 MUR / Geoteknik 8 (8) Skanska Sverige Teknik Göteborg Handläggare Mölnlycke DP K Tilgmann Uppdragsnummer Datum 206057-170 2019-11-29 11 HÄRLEDDA VÄRDEN Utförd CPT-sondering är utvärderad med programvaran Conrad ver. 3.1.1 och resultaten redovisas i Bilaga 3. Härledda värden för lerans skjuvhållfasthet redovisas i bilaga 4.

Geonius kan de samenstelling en eigenschappen van de grond vaststellen met diverse soorten sonderingen, boringen en laboratoriumonderzoek. Voor alle 

7 (8). MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO).

Bilaga 2. Utvärdering av CPT-sondering i Conrad.